Učim reči pomoću slika A1

Učim reči pomoću slika A1

Tematski rečnik  „Učim reči pomoću slika“

Tematski rečnik naziva „Učim reči pomoću slika” osmišljen je tako da zadovolji potrebe onih koji uče turski jezik, kao i predavača. Knjiga sadrži više od 600 reči sa slikama raspoređenim u 24 teme ustanovljenim od strane Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. U cilju ubrzanja  procesa učenja i olakšavanja razumevanja,  svaka reč je umesto predstavljanja pojedinačno putem slike predstavljena u vidu kompozicije. Osnovni cilj  je utvrđivanje reči iz različitih tema kroz aktivnosti koje se nalaze na sledećoj stranici.

U listi koja se nalazi na kraju rečnika, pored naziva tema i stranica na kojima se javljaju određene reči  dati su i prevodi svih reči upotrebljenih u knjizi na engleski, ruski i arapski jezik.

Razvijena je takođe i aplikacija Knjiga Z koja sadrži zvuk, video i različite aktivnosti bazirane na sadržaju dela. 

 

Prodaja : 0 312 309 11 88 / 1059
E-mail    : hacer.afsar@yee.org.tr