Yedi İklim Türkçe Video Dəstəkli Kitab

Yedi İklim Türkçe Video Dəstəkli Kitab

Video Dəstəkli Kitab

Türkcə Təhsil Şöbəsi tərəfindən Türk dilinin audio və vizual vasitələrlə öyrədilməsi üçün "Video Dəstəkli Kitab", hazırladılmışdır. 24 video və bu videolar çərçivəsində hazırlanan fəaliyyətlərdən ibarət olan iş, Türkcə öyrənən və öyrədən şəxslərin istifadəsinə təqdim olunmuşdur.  Kitab, təməl səviyyədə Türkcə öyrənməyə davam edənlər üçün hazırlanmış əlavə bir materialdır.

 

Satış Üçün: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr