Libri-Z i Yedi İklim Türkçe

Libri-Z i Yedi İklim Türkçe

Libër i pasuruar (Libri-Z)

Është vërtetuar shkencërisht se mësimdhënia e gjuhës me mbështetjen teknologjike është shumë më efektive dhe e qëndrueshme tek nxënësit.  Në këtë kontekst nga Instituti Yunus Emre është zhvilluar një Program i quajtur Libri-Z, i cili përmban regjistrime audio, video dhe pamje.  Programi Libri-Z, përdoret për mësimdhënien e turqishtes që nga viti 2014 në nivelet A1, A2, B1, B2, C1 si një mjet mësimor i brezit të ri.

Programi Libri-Z i “Yedi İklim Türkçe”

 

Për shitje: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr